Airpack AirClean AC100 įrenginio veiklos efektyvumo tyrimas

Airpack AirClean AC100 įrenginio veiklos efektyvumo tyrimas atliktas 2021 metų kovą Vokietijoje „SGS Fresenius” institute. Atliktų bandymų rezultatai rodo, kad tyrimo metu virusų ir bakterijų kiekis sumažėjo iki 99,99 %.

Tyrimas atliktas „SGS Fresenius” institute siekiant nustatyti grybelių ir pelėsių sportų iš patalpų oro pašalinimo greitį ir efektyvumą. Nustatyta, kad įrenginio veikimo metu užterštumas grybelių sporomis sumažėjo iki 83,9 %.

Taip pat tirtas įrenginio pajėgumas sumažinti arba visai pašalinti oro užterštumą virusais. Nustatyta, kas Airpack AirClan AC100 įrenginio veikimo zonoje užterštumas virusais sumažėjo iki 99,99 %.

Įgyvendinti projektai
crossmenu