Pielietojuma jomas atbilstoši objektam
Arpack gaisa attīrītāji ir viegli pielāgojami atkarībā no telpas lieluma, piesārņojuma riska un esošās gaisa attīrīšanas vai ventilācijas sistēmas. Tie var būt brīvi stāvoši, pārvietojami vai iebūvēti esošajos ventilācijas kanālos.
Gaisa attīrīšanas iekārtas privātmājām un dzīvokļiem
Arpack gaisa attīrītājus var viegli pielāgot privātmājām vai dzīvokļiem, lai garantētu drošu un tīru gaisu jūsu dzīvojamā vidē. Gaisa attīrīšanas sistēma iznīcina 99,99 % vīrusu un baktēriju. Tā iznīcina arī pelējuma sporas, smakas, toksiskus gaistošos savienojumus, alergēnus, putekšņus un citus gaisā esošos piesārņotājus, kas negatīvi ietekmē mūsu organismu. Arpack gaisa attīrītājus var viegli integrēt esošajā gaisa attīrīšanas sistēmā, pievienot ventilācijas atverēm vai uzstādīt atsevišķi, un tiem nav nepieciešami kanālu risinājumi.
VAIRĀK
Gaisa attīrīšanas iekārtas izglītības 
un mācību iestādēm
Bērni lielāko dienas daļu pavada izglītības iestādēs. Tā kā salīdzinoši nelielā telpā ir daudz cilvēku, tīrs un drošs gaiss ir īpaši svarīgs. Gaisa attīrītāji samazina mikrobu, baktēriju un vīrusu daudzumu gaisā, tādējādi samazinot slimību un infekciju risku. Tie arī palīdz izplatīt svaigu gaisu telpā pēc nepieciešamās ventilācijas un neitralizēt alergēnus, piesārņotājus un smakas, kas nonāk telpā kopā ar svaigu gaisu.
VAIRĀK
Gaisa attīrīšanas iekārtas uzņēmumiem,
birojiem, iestādēm
Arpack gaisa attīrītāji ir droši lietojami cilvēku klātbūtnē un viegli pielāgojami telpas dizainam. Šīs gaisa attīrīšanas iekārtas ir īpaši aktuālas iestādēs, kurās notiek pastāvīga cilvēku migrācija un maiņa, — uzgaidāmajās telpās, klientu apkalpošanas centros, uzņēmumu birojos un citās līdzīgās telpās. Iekārtas ir gan brīvi stāvošas, gan integrējamas esošajās ventilācijas sistēmās. Tādējādi tās palīdz atrisināt problēmas vecākās ēkās, kurās nav pienācīgi funkcionējošas centrālās ventilācijas sistēmas vai svaiga gaisa padeves, tāpat tās var viegli integrēt mūsdienīgos birojos, kur gaisa ventilācijas sistēmas neatbilst mūsdienu izaicinājumiem. Turklāt, ja tās ir nepienācīgi uzturētas, tad pašas kļūst par piesārņojuma izkliedēšanas objektiem.
VAIRĀK
Gaisa attīrīšanas iekārtas rūpniecības 
un ražošanas uzņēmumiem
Arpack gaisa attīrītāji novērš ne tikai mikrobioloģisko piesārņojumu, bet arī dažādas smakas, kas rodas ražošanas procesā. Tāpēc tie ir piemēroti uzņēmumiem, kas nodarbojas ar atkritumu šķirošanu, pārstrādi vai dedzināšanu, kravu ar gaistošām vielām pārvadājumu uzņēmumiem un ražošanas uzņēmumiem, kas ražo produktus ar spēcīgu aromātu, kur darba laikā pastāvīgi izdalās veselībai bīstamas smakas vai gaistoši savienojumi.
VAIRĀK
Gaisa attīrīšanas iekārtas medicīnas iestādēm, slimnīcām, laboratorijām
Tīrs un sterils gaiss un pienācīgi funkcionējošas gaisa attīrīšanas iekārtas ir īpaši svarīgas medicīnas iestādēs un laboratorijās. Ņemot vērā slimojošo vai cilvēku ar vāju imunitāti lielo koncentrāciju, paaugstināto vīrusu un baktēriju infekciju risku tur strādājošajiem, kā arī nepieciešamību nodrošināt sterilu vidi noteiktās zonās, šāda veida iestādēs ir nepieciešama īpaši efektīva gaisa tīrīšana un dezinfekcija, kura ir nepārtraukta un droša cilvēku klātbūtnē.
VAIRĀK
Gaisa attīrīšanas iekārtas 
sabiedriskajā transportā
Speciālā dizaina Arpack gaisa attīrītājus var uzstādīt arī sabiedriskajā transportā. Aprīkojums ir pielāgots sabiedriskā transporta specifikai un nodrošina maksimālu gaisa attīrīšanu. Tie ir piemēroti lieliem autobusiem un trolejbusiem, kas pārvadā pilsētas pasažierus, kā arī mazākiem privātu uzņēmumu transportlīdzekļiem. Transportam paredzēto gaisa attīrītāju izmantošana ne tikai novērš ātru infekcijas slimību izplatīšanos, bet arī uzlabo gaisa kvalitāti, ievērojami samazinot baktēriju, alergēnu un smaku daudzumu.

VAIRĀK
Izveidots: 
Rocket Sience
crossmenu